Kort om föreningen

Bostadsrättsföreningen Tonfisken är ett JM-projekt och inflyttningen skedde 2001. Fastigheten ligger vid Limhamns Torg och består av två hus där A-huset vätter mot Linnégatan och B-huset mot
Birger Jarlsgatan.

Fakta

  • 20 lägenheter med bostadsrätt
  • 19 garageplatser i källaren
  • Internet och Kabel-TV via ComHem
  • Byggnad för källsortering
  • Centraldammsugare

Mätning av radon

Mätning av radon gjordes under februari, mars och april 2020 i åtta lägenheter, fyra i varje hus och på varje våningsplan.

Resultaten är mycket bra – i sju av lägenheterna låg värdena under detekterings-gränsen och i en lägenhet strax över, men långt under gränsvärdet. En trolig anledning till det lite högre värdet berodde på att lägenheten var delvis obebodd under mätperioden vilket ger lägre luftomsättning genom öppna fönster etc.

Årsredovisningen 2020

Här hittar du vår årsredovisning.[PDF 18MB]

LADDA NER


Stadgar

Här hittar du våra stadgar. [PDF]

LADDA NER


Protokoll från årsstämman 2020


LADDA NEROrdförande

Per Lindell


V Ordförande

Christer Trulsson


Sekreterare

Yvonne Lund


Ekonomi

Kjell Jönsson


Suppleant

Tommy Falk


Suppleant

Patrik Sahlin


Suppleant

Monica Lindskog


Föreningens revisorer

Boel Hansson | Grant Thornton